Tööta ja õpi!

Tallinna Teeninduskooli koolitus- ja nõustamiskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tööturukoolitusel osalemiseks tuleb pöörduda töötukassa karjäärinõustaja poole, kellega koos kaardistatakse teie senine hariduskäik ja töökogemus. Järgmisena koostatakse koolitusplaan ja koolituskaardi koolitajate hulgast leida Tallinna Teeninduskool. Töötukassa saab rahastada koolituskaardi raames koolituskulu (sh koolituse hinnas sisalduvad õppevahendid) kuni 2500 eurot (käibemaksuga), mis võib hõlmata nii ühte kui ka mitut koolitust. Kui valitud koolitus või koolitused kokku on kallimad koolituskaardi ülempiirist, soovitame teavitada oma konsultanti ning võimalusel tellib töötukassa teile vajaliku koolituse. Üksnes koolituskaarti kasutades tuleb 2500 eurot ületav summa tasuda teil omaosalusena.

Eesti Töötukassa toetab tööturukoolitustega juhul kui:

 • te ei saa tervise tõttu oma senist tööd jätkata; saate osaleda koolitusel, kus omandate oskused ja teadmised, mis toetavad teie töötamist
 • teie eesti keele oskus on tööalaseks arenguks ebapiisav ja teie sissetulek eelmisel kalendriaastal oli alla 15 492 euro (ehk keskmine sissetulek kuus oli alla 1291 euro); saate osaleda eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistavatel või A1 taseme kursustel.
 • teil ei ole eri- või kutsealast haridust või te olete üle 50-aastane ja teie sissetulek eelmisel kalendriaastal oli alla 15 492 euro (ehk keskmine sissetulek kuus oli alla 1291 euro). On võimalik osaleda:
  • tööturukoolitusel, mis toetab töötamist põhikutsealadel, kus valdkondlike tööjõuvajaduse uuringute (OSKA uuringud, mida teeb Kutsekoda) kohaselt on lähiaastatel kasvav tööjõuvajadus ja mille tööjõu nõudlus on suurem kui pakkumine
  • kõikidel arvutialastel (näiteks arvuti algõppe või spetsiifiliste programmide) koolitustel, mis toetavad teie tööl püsimist

Tööturukoolitusel osalemiseks koolituskaardiga, on vaja vastata järgmistele tingimustele:

 • olla töötav inimene (töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel või avalikus teenistuses)
 • vanus alates 16 eluaastat
 • taotluse esitamisele eelnenud kolme aasta jooksul arvestatud vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži

Lisaks peab vastama ühele järgmistest tingimustest:

 • te ei saa tervise tõttu oma senisel töökohal jätkata (vajalik tõendada, näiteks töötervishoiuarsti otsusega)
 • teie sissetulek eelmisel kalendriaastal oli alla 15 492 euro (ehk keskmine sissetulek kuus oli alla 1291 euro) ja olete vanem kui 50-aastane
 • teie sissetulek eelmisel kalendriaastal oli alla 15 492 euro (ehk keskmine sissetulek kuus oli alla 1291 euro) ja teil ei ole eri- või kutsealast haridust
 • teie sissetulek eelmisel kalendriaastal oli alla 15 492 euro (ehk keskmine sissetulek kuus oli alla 1291 euro) ja teie eesti keele oskus on tööalaseks arenguks ebapiisav

NB! Sissetulekuna arvestatakse brutotasu. Sissetulekuteks on lisaks töötasule ka töötuskindlustus- või vanemahüvitis, ajutise töövõimetuse hüvitis ja tööandja makstav haigushüvitis.

You may also like...