Tagged: suhtlemispsühholoogia

Suhtlemispsühholoogia töös inimestega

Kursuse käigus anname teadmisi suhtlemispsühholoogiast, et õppur saaks mõista iseenda kui suhtleja iseärasusi, seostada õpitut oma tööalase tegevuse vajadustega. Seostub sotsioloogia, juhtimispsühholoogia ja ka filosoofiaga. Tekitada õppuris tervik seos erinevate valdkondade vahel. Käesolevas kursuses...

Suhtlemispsühholoogia töös inimestega

Kursuse käigus anname teadmisi suhtlemispsühholoogiast, et õppur saaks mõista iseenda kui suhtleja iseärasusi, seostada õpitut oma tööalase tegevuse vajadustega. Seostub sotsioloogia, juhtimispsühholoogia ja ka filosoofiaga. Tekitada õppuris tervik seos erinevate valdkondade vahel. Käesolevas kursuses...

Suhtlemispsühholoogia töös inimestega

Kursuse käigus anname teadmisi suhtlemispsühholoogiast, et õppur saaks mõista iseenda kui suhtleja iseärasusi, seostada õpitut oma tööalase tegevuse vajadustega. Seostub sotsioloogia, juhtimispsühholoogia ja ka filosoofiaga. Tekitada õppuris tervik seos erinevate valdkondade vahel. Käesolevas kursuses...

Suhtlemispsühholoogia töös inimestega

Kursuse käigus anname teadmisi suhtlemispsühholoogiast, et õppur saaks mõista iseenda kui suhtleja iseärasusi, seostada õpitut oma tööalase tegevuse vajadustega. Seostub sotsioloogia, juhtimispsühholoogia ja ka filosoofiaga. Tekitada õppuris tervik seos erinevate valdkondade vahel. Käesolevas kursuses...