Tagged: loovõtlemine

Loovtehnikate kasutamine probleemilahenduses ja eneseväljenduses

Uute ärimudelite ja kliendisegmentide leidmine muutub mikroettevõtluses üha olulisemaks, samuti meeskonnatöö oskused sobiva äri käivitamiseks. Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade loovusest ja ettevõtlikust käitumisest, loova mõtlemise oskuse arendamise võimalustest. Kursuse tulemusena luuakse loovustehnikate rakendamise...

Loovtehnikate kasutamine probleemilahenduses ja eneseväljenduses

Uute ärimudelite ja kliendisegmentide leidmine muutub mikroettevõtluses üha olulisemaks, samuti meeskonnatöö oskused sobiva äri käivitamiseks. Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade loovusest ja ettevõtlikust käitumisest, loova mõtlemise oskuse arendamise võimalustest. Kursuse tulemusena luuakse loovustehnikate rakendamise...

Loovtehnikate kasutamine probleemilahenduses ja eneseväljenduses

Uute ärimudelite ja kliendisegmentide leidmine muutub mikroettevõtluses üha olulisemaks, samuti meeskonnatöö oskused sobiva äri käivitamiseks. Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade loovusest ja ettevõtlikust käitumisest, loova mõtlemise oskuse arendamise võimalustest. Kursuse tulemusena luuakse loovustehnikate rakendamise...

Loovtehnikate kasutamine probleemilahenduses ja eneseväljenduses

Uute ärimudelite ja kliendisegmentide leidmine muutub mikroettevõtluses üha olulisemaks, samuti meeskonnatöö oskused sobiva äri käivitamiseks. Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade loovusest ja ettevõtlikust käitumisest, loova mõtlemise oskuse arendamise võimalustest. Kursuse tulemusena luuakse loovustehnikate rakendamise...