Tallinna Teeninduskool pakub erinevaid täienduskoolitusi. Leia sobiv!

Koolitused septembris

Septembris pöörduvad tagasi kooli nii õpilased kui muutub rahutuks ja õpihimuliseks ka täiskasvanute meel. Jätkuvad erialase inglise keele ja lasteasutuste kokkade täiendkoolitused. Septembris algavad kaubatundmise, õiguskeele ja töölepinguseaduse ning venekeelne kokkade eritoitumisalane täienduskoolitused. Teko Ilukoolis...

Koolituskeskuse uus juht

Tallinna Teeninduskooli koolitus- ja nõustamiskeskusel on uus juht – tööd alustas Moonika Aedmaa, kelle ülesandeks on arendada keskuse tööd, sh organiseerida uusi kursuseid ning suhelda osalejate ja koostööpartneritega. Moonika omab müügi- ja turundusalast haridust, kuid...

2018. aasta 2. poolaasta tasuta koolitused

Tallinna Teeninduskool pakub koolitusi Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames. Tasuta kursustele on eelkõige oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad, erialase hariduseta või keskharidusega täiskasvanud, samuti aegunud...

Tasuta kursused september-detsember 2016

Kokkadele Täienduskoolitus kokkadele 24.-26. oktoober 2016 eritoitumine ja eritoidu valmistamine eesti keeles (24 t) Täienduskoolitus kokkadele 24.-26. oktoober 2016 eritoitumine ja eritoidu valmistamine vene keeles (24 t) Menüü koostamine ja kalkulatsioon toitlustusettevõttes eesti keeles (32 t) 02; 03; 07;...