Professionaalne klienditeenindus ning toimetulek raske kliendiga #2

Täiendkoolituste tunniplaan

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Professionaalne klienditeenindus ning toimetulek raske kliendiga #2

21. okt. 2019 kell 16:00-19:00

TASUTA
Professionaalne klienditeenindus

Klient on kuningas! Kes meist ei tahaks, et meid selle vana kõnekäänu alusel teenindataks? Samas – kuidas saada hakkama sellise kliendiga, kes täpselt ei tea, mis on kuningate viisakuseks ja kuidas täpselt käituda. Üha tihenevas konkurentsis ja kiirenevas elutempos peavad teenindajad toime tulema erinevates suhtlemissituatsioonides sh suhtlemisel „raske kliendiga“ ning olema profesionaalsed teenindajad. Sellistes situatsioonides peab klienditeenindaja rakendama oma suhtlemisoskuseid ning leidma sobiva teeninduslaadi. Samuti tuleb lahendada erinevaid konfliktsituatsioone. Oluline on positiivne kliendikontakti lõpetamine, mis tekitab ostjas soovi tagasi pöörduda.

Auditoorne töö

  • Profesionaalse klienditeeninduse osad: teeninduskultuur, positiivsed rollikäitumised ja hoiakud, suhtlemiskompetentsid: kliendiga kontakti loomine, avatud küsimuste esitamine, aktiivne kuulamine, tagasiside andmine, positiivsed sõnastused klienditeenindus ja müügivestluses, erinevad isiksusetüübid ning sellega arvestamine klienditeeninduses.
  • Toimetulek raske kliendiga – kes on raske klient? Raske kliendi ootused ja vajadused, enam levinud vead suhtlemisel raske kliendiga, suhtlemiskompetentsid raske kliendiga suheldes: enesekehtestamine ja konflikti lahendus.

Praktiline töö

  • Grupitööd ja praktilised suhtlemisharjutused erinevate situatsioonide näitel, nende analüüs

Kursuse läbinu tunneb klienditeeninduse 7 põhiprintsiipi; teab teeninduskultuuri kui osa ühiskondlikust kultuurist; rakendab kaubandusettevõttes vajalikke suhtlemisoskusi arvestades klienditüüpe; teenindab „raskeid“ kliente lähtudes situatsioonist; lahendab konfliktsituatsioonid, mis on tekkinud seoses „raske kliendiga“; suhtub oma töösse vastutustundlikult, teadvustades enda eri- ja tööalase täiendamise vajadust.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga – Müüja-klienditeenindaja tase 4
A.2.2 Teenindamine ja müümine:

  1. kliendikontakti loomine ja kliendi vajaduste väljaselgitamine;
  2. kaupade tutvustamine, kliendi nõustamine, müümine;
  3. kliendikontakti lõpetamine;
  4. müügijärgne teenindamine.

Koolitusele ootame teenindusvaldkonnas töötavaid ilma erialase hariduseta töötajaid või töötajaid, kes on kaubandusliku hariduse omandanud aastakümnete eest või täiskasvanud vanuses 50+, vajalik minimaalseim haridustase on põhiharidus. Kursusest ei saa osa võtta tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal õppijad.

Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekti „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õpimisvõimaluste avardamine“ raames. Osaleja jaoks on koolitus tasuta.

Euroopa Liit Sotsiaalfond

Professionaalse klienditeeninduse teemalisel koolitusel osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine siin.

Details

Date:
21. okt. 2019
Time:
16:00-19:00
Cost:
TASUTA
Event Category:
Event Tags:
, ,

Venue

B310

Organizer