Klienditeeninduse baaskoolitus

Täiendkoolituste tunniplaan

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Klienditeeninduse baaskoolitus

3. mai 2019 kell 12:00-15:15

BRONEERITUD

Klient on kuningas! Kes meist ei tahaks, et meid selle vana kõnekäänu alusel teenindataks? Samas – kuidas saada hakkama sellise kliendiga, kes täpselt ei tea, mis on kuningate viisakuseks ja kuidas täpselt käituda. Üha tihenevas konkurentsis ja kiirenevas elutempos peavad teenindajad toime tulema erinevates suhtlemissituatsioonides sh suhtlemisel „raske kliendiga“ ning olema profesionaalsed teenindajad. Sellistes situatsioonides peab klienditeenindaja rakendama oma suhtlemisoskuseid ning leidma sobiva teeninduslaadi. Samuti tuleb lahendada erinevaid konfliktsituatsioone. Oluline on positiivne kliendikontakti lõpetamine, mis tekitab ostjas soovi tagasi pöörduda.

Auditoorne töö

  • Profesionaalse klienditeeninduse osad: teeninduskultuur, positiivsed rollikäitumised ja hoiakud, suhtlemiskompetentsid: kliendiga kontakti loomine, avatud küsimuste esitamine, aktiivne kuulamine, tagasiside andmine, positiivsed sõnastused klienditeenindus ja müügivestluses, erinevad isiksusetüübid ning sellega arvestamine klienditeeninduses.
  • Toimetulek raske kliendiga – kes on raske klient? Raske kliendi ootused ja vajadused, enam levinud vead suhtlemisel raske kliendiga, suhtlemiskompetentsid raske kliendiga suheldes: enesekehtestamine ja konflikti lahendus.

Praktiline töö

  • Grupitööd ja praktilised suhtlemisharjutused erinevate situatsioonide näitel, nende analüüs

Kursuse läbinu tunneb klienditeeninduse 7 põhiprintsiipi; teab teeninduskultuuri kui osa ühiskondlikust kultuurist; rakendab kaubandusettevõttes vajalikke suhtlemisoskusi arvestades klienditüüpe; teenindab „raskeid“ kliente lähtudes situatsioonist; lahendab konfliktsituatsioonid, mis on tekkinud seoses „raske kliendiga“; suhtub oma töösse vastutustundlikult, teadvustades enda eri- ja tööalase täiendamise vajadust.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga – Müüja-klienditeenindaja tase 4
A.2.2 Teenindamine ja müümine:

  1. kliendikontakti loomine ja kliendi vajaduste väljaselgitamine;
  2. kaupade tutvustamine, kliendi nõustamine, müümine;
  3. kliendikontakti lõpetamine;
  4. müügijärgne teenindamine.

Details

Date:
3. mai 2019
Time:
12:00-15:15
Cost:
BRONEERITUD
Event Category:
Event Tags:
, ,

Venue

B122

Organizer

Ilona Säälik