Erialase inglise keele B1 taseme kursus majutus- ja toitlustusettevõtete töötajatele

Täiendkoolituste tunniplaan

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Erialase inglise keele B1 taseme kursus majutus- ja toitlustusettevõtete töötajatele

11. juuni 2019 kell 16:00-19:00

TASUTA

Välisturistide arv Eestis on tõusmas, mistõttu on hädavajalik, et teenindusvaldkonna (nii majutus- kui ka toitlustusteenindus) klienditeenindajad oskaksid suhelda inglise keeles. Antud kursus arendab osalejate keeleoskust ning julgustab neid kliendile lähenema ja suhtlust alustama.

Koolitusele ootame toitlustus- ja majutusvaldkonnas töötavad teenindajad, kel olemas algteadmised inglise keelest, kuid puudulik oskus kasutada erialaseid termineid nii kõnes kui ka kirjas. Kursusel õppijal peab olema vähemalt põhiharidus ning algteadmised inglise keelest. Kursusest ei saa osa võtta tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal õppijad.

Õppe sisu:

Auditoorne töö / 70 tundi

  • oma arvamuse, nõuannete avaldamine, palvete ja ettepanekute edastamine, informatsiooni hankimine, nõustumise ja mittenõustumise väljendamine, rahulolu ja rahulolematuse väljendamine, kaebuste edastamine ja kaebustele reageerimine, hulga ja koguse väljendamine
  • arutlemine töö ja vabaaja teemadel, sõnumite edastamine, oma töökoha tutvustamine
  • töötingimuste kirjeldamine, ettevõtete/asutuste võrdlemine, e-mailide ja teiste tööks vajalike kirjalike dokumentide koostamine

Praktiline töö / 10 tundi

  • kirjutab vastuskirja tööalasele kaebusele. Tutvustab oma tööd

Koolituse läbinu

  • edastab oma erialases töös toitlustus- ja majutusettevõtte suulist ja kirjalikku infot B1 tasemel
  • rakendab majutus- ja toitlustusvaldkonna klienditeenindusalast sõnavara kliendisuhtluses (esitab küsimusi, saab aru, vastab küsimustele)
  • mõistab erialast üldist arutluskäiku tekstis, kuid ei pruugi aru saada üksikasjadest
  • oskab kirjutada lühikesi erialalisi ettekandeid
  • oskab kirjeldada ootamatute sündmuste olulisemaid üksikasju
Nõuded õppe lõpetamiseks: on osaletud 70% kontakttundidest.
Hindamismeetod: praktilised tööd ning testi sooritamine tasemel B1.

Koolitaja Kaia Laansoo on töötanud 20 aastat gümnaasiumis inglise keele õpetajana, viinud oma õpilasi FCE tasemeeksamil C1 ja CAE tasemeeksamil tasemeni C2 (kõige kõrgem olemasolev tase). Kaia Laansoo on juhendanud ka õpilasi inglise keelsete uurimuste koostamisel. Õppurid on sooritanud riigieksamid tulemusele B2, mis on siseriiklikul eksamil kõige kõrgem tase.

Koolituse toimumist toetab ESF.

Details

Date:
11. juuni 2019
Time:
16:00-19:00
Cost:
TASUTA
Event Category:
Event Tags:
, , ,

Venue

B132

Organizer

Kaia Laansoo
Email:
kaia.laansoo@teeninduskool.ee
Website:
koolitus.teeninduskool.ee/kaia-laansoo