Erialane inglise keel C1

Täiendkoolituste tunniplaan

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Erialane inglise keel C1

12. sept. 2018 kell 16:00-19:00

Juhtide jaoks on oluline omandada inglise keele vilunud keelekasutaja tasemel (C1), saavutada vaba suhtluse pädevus, et tänapäeval aina enam rahvusvahelistuvas keskkonnas
läbi luua ja oma ettevõtet arendada. Koolitusele ootame toitlustus- ja majutusvaldkonnas juhtivatel kohtadel töötavad isikud, kelle teadmised inglise keelest on tasemel B2, kuid kellel on vajadus täiendada oma keeleoskust nii kõnes kui ka kirjas. Kursusel õppijal on vähemalt põhiharidus ning B2 tasemele vastavad teadmised inglise keelest. Kursusest ei saa osa võtta tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal õppijad.

  • Arvamuse ja eriarvamuse väljendamine, diskuteerimine, informatsiooni jagamine, esitluste läbiviimine, läbirääkimiste pidamine, sundimatus vestluses osalemine, erialaste anekdootide jutustamine, e-mailide kirjutamine, telekonverentsi läbiviimine jne
  • Ametlik kiri, aruande koostamine, suulise ülevaate andmine oma töökeskkonnast.

Koolituse lõpetanu

  • mõistab üksikasjalikult pikki keerukaid kasutusjuhendeid ja tegevusjuhiseid;
  • mõistab ja oskab tõlgendada pea igat laadi kirjalikke tekste, k.a. abstraktseid, keeruka ülesehitusega või erialaseid tekste;
  • oskab põhjendada oma seisukohti ja esitada asjakohaseid näiteid;
  • oskab esitada struktureeritud arutluskäike, tuues välja olulisemad seisukohad ja oma väiteid kinnitavad faktid;
  • oskab kirjutada selgeid üksikasjalikke kirjeldusi keerulistel teemadel;
  • suudab kirjutada erialast teksti ilma sõnastiku abita ja nii hästi, et tema keelekasutust on vaja kontrollida vaid tähtsa teksti puhul.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga

5. taseme kutseõppe õppekava „Majutusettevõtte juhtimine“ moodul nr 10 “Erialane inglise
keel”

Koolitaja Kaia Laansoo. Töötanud 20 aastat gümnaasiumis inglise keele õpetajana, viinud oma õpilasi FCE tasemeeksamil C1 ja CAE tasemeeksamil tasemeni C2 (kõige kõrgem olemasolev tase). Kaia Laansoo on juhendanud ka õpilasi inglise keelsete uurimuste koostamisel. Õppurid on sooritanud riigieksamid tulemusele B2, mis on siseriiklikul eksamil kõige kõrgem tase. Omab vanemõpetaja tase 7.

Details

Date:
12. sept. 2018
Time:
16:00-19:00
Event Category:
Event Tags:
,

Venue

B122

Organizer

Kaia Laansoo
Email:
kaia.laansoo@teeninduskool.ee
Website:
koolitus.teeninduskool.ee/kaia-laansoo