Algas registreerimine CAE eksami ettevalmistuskursusele

CAE (Certificate in Advanced English) eksami ettevalmistuskursus on intensiivne ettevalmistus rahvusvaheliseks inglise keele eksamiks. CAE on Cambridge’i Ülikooli välja töötatud ühe maailma juhtiva eksamikeskuse keeleeksam, mille tulemust tunnustatakse kõikjal maailmas. CAE eksam on vajalik neile, kel on vajadus tõendada inglise keele taset C1 või C2 tasemel, et õppida edasi ingliskeelses õppes Eesti ülikoolides või välismaale õppima minnes. Kursus annab lisaks ettevalmistusele kvaliteetse praktilise inglise keele oskuse nii  kõnes kui ka kirjas, aitab osaleda aktiivselt ja enesekindlalt ingliskeelsetel seminaridel, koolitustel, loengutel ning võimaldab toime tulla inglise keeles erinevates kultuurilistes ja sotsiaalsetes olukordades. Eksami positiivselt sooritanud saavad ülikoolidelt ja tööandjatelt rahvusvaheliselt tunnustatud tasemepõhise sertifikaadi. Cambridge English: Advanced sertifikaat kehtib kogu eluaja. Koolituse sihtgrupiks on inimesed, kes plaanivad teha rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami CAE või tahavad tõendada oma inglise keele taset C1 või C2 tasemel. Kursusel õpetab Kaia Laansoo – õppejõud, kes on mitmel korral väga edukalt viinud õppureid CAE ja FCE eksamitel C1 ja C2 tulemuseni.

Hind: 320 € (hind sisaldab kõiki materjale ning ka CAE proovieksamit kursuse lõpus)

Toimumisaeg: oktoober–november 2018. Täpsed koolituspäevad selguvad grupi täitumisel. Maksimaalne õppurite arve grupis 14 inimest. 

Kursusega liitujatel peab olema käes B2 tase (testitakse esimeses tunnis).

Üldeesmärk: kursuse lõpetanud õppija on tuttav CAE eksami struktuuriga ning erinevate osaoskuste ülesande tüüpidega.

Õpiväljundid: õppija on teadlik, kuidas end rahvusvaheliseks keeleeksamiks CAE ette valmistada, on teadlik eksami korraldusest, struktuurist ja ülesande tüüpidest, tuleb toime erinevate lugemis-, kuulamis-, kirjutamis-, keelestruktuuride ja kõnelemisülesannetega vastavalt oma keeletasemele.

Õppevahenditena kasutatakse kursusel IELTS-i ametlike institutsioonide (British Council, Australia, the University of Cambridge ESOL Examinations) poolt tunnustatud õppematerjali.

Koolituse maht 52 akadeemilist tundi /2 EAP

Koolitaja Kaia Laansoo on töötanud 20 aastat gümnaasiumis inglise keele õpetajana, viinud oma õpilasi FCE tasemeeksamil C1 ja CAE tasemeeksamil tasemeni C2 (kõige kõrgem olemasolev tase). Kaia Laansoo on juhendanud ka õpilasi inglise keelsete uurimuste koostamisel. Õppurid on sooritanud riigieksamid tulemusele B2, mis on siseriiklikul eksamil kõige kõrgem tase. Omab vanemõpetaja tase 7 kutset.

Lisainfo koolitus@teeninduskool.ee, telefonil 650 3117

You may also like...