2019. aasta 2. poolaasta tasuta koolitused

Õppimiseks pole kunagi hilja. Maailm meie ümber on pidevas muutumises ja nii vajame uusi teadmisi ning täiendatud oskusi, ühiskond teiseneb ja töömaailma ootused ning tehnoloogilised arengud pakuvad uusi väljakutseid. Oma tuleviku kujundame täna ja globaalsed muutused toovad uusi tuuli haridusse. Järjest olulisemaks muutuvad kommunikatsiooni- ja koostööoskused, oskus teadmisi kriitiliselt valida ja kasutada ning teha informeeritud otsuseid, suutlikkus  töötada erinevates keskkondades ja koos teiste valdkondade esindajatega.

Tallinna Teeninduskool jätkab tasuta koolituste läbiviimist Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames. Tasuta kursustele on eelkõige oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad, erialase hariduseta või keskharidusega täiskasvanud, samuti aegunud oskustega tööealine elanikkond 50+. Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud). Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

2019. aasta 2. poolaasta tasuta koolitused

ARVUTIKASUTUS tunde algus
Pilvepõhised töökeskkonnad ja nende kasutamine 26 14.10.2019
HULGI- JA JAEKAUBANDUS
Professionaalne klienditeenindus ning toimetulek raske kliendiga 20 14.10.2019
Tunne kaupa, mida müüd – kosmeetikatooted 20 06.11.2019
Tunne kaupa, mida müüd – tervisetooted 20 20.11.2019
ISIKUARENG
Teenindusalase soome keele algkursus 60 24.09.2019
Teenindusalase vene keele algkursus 60 01.10.2019
Erialase inglise keele B2 taseme kursus majutus- ja toitlustusettevõtete töötajatele 80 15.10.2019
KOKANDUS
Abikoka koolitus eesti keeles 160 16.09.2019
Abikoka koolitus vene keeles 160 16.09.2019
Eritoitumine ja eritoitu valmistamine vene keeles
Kурсы диетического питания для поваров
24 oktoober 2019
Menüü koostamine ja kalkulatsioon toitlustusettevõttes 32 november 2019
Eritoitumise ja eritoidu valmistamise koolitus HoReCa sektorile 24 november 2019

Tasuta koolitusi aitab läbi viia Euroopa Liit

Arvestage, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija motivatsioonikiri ehk põhjendus. Teiega võetakse hiljemalt kaks nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud. Täienduskoolitusele registreerudes palun tutvuge Tallinna Teeninduskooli täiendusõppe õppekorralduseeskirjaga.

You may also like...